Kurviger.de | Application | Blog | Frequently Asked Questions (FAQ) | Legal Notice | Privacy Policy

Route weg na omleiding

nog vrij nieuw als kurviger gebruiker,maar als ik een rondrit uitzet en per ongeluk iets verkeerd rijd(mis een afslag bijvoorbeeld) en na 100 meter rechtsomkeerts maak om de goede route te volgen

English translation:

Route away after detour

still quite new as a kurviger user, but if I plot a tour and accidentally drive a little wrong (miss an exit for example) and after 100 meters turn right to follow the correct route.

What do you mean with route away?
Don’t you see the blue line any more?
I never ever had such an incidence.

Anyway, it is a good practice to save (=export) the route as *.kurviger file on the smartphone. So, if something goes terrible wrong you can import your original route again.

Have you read the documentation ?


[NL]
Wat bedoel je met route weg?
Zie je de blauwe lijn niet meer?
Ik heb nog nooit zo’n voorval gehad.

Hoe dan ook, het is een goede gewoonte om de route als *.kurviger bestand op te slaan (=exporteren) op de smatrphone. Zo kun je, als er iets vreselijk mis gaat, je oorspronkelijke route weer importeren.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

1 Like

If you mean the rerouting in navigation,
it can be enabled in “Settings | Navigation | Rerouting”
and adjust navigation behavior in “Settings | Navigation | Navigation type”.

However a much better workflow is manual rerouting.

Please see also the manual for more details.

ik kon mijn vraag niet af maken omdat de telefoon leeg was.
als ik verkeerd rijd dan word er een nieuw startpunt gemaakt op het punt waar ik de route weer op pak, de reeds gereden route is dan verdwenen, de nog te volgen route is wel zichtbaar! is dit een kwestie van instellen?
als aanvulling nog het volgende:de route zet ik uit op mijn PC en via QR code zet ik de route dan op mijn android telefoon

This is how rerouting works in all navigators:
Rerouting calculates a new route from user’s location using the remaining waypoins.

If you do not need it, you can disable the rerouting in navigation settings.
See the comment above for instructions:

[NL] Bij routeimport door .kurviger file selecteer: Bedekking+route berekenen !
Bij een “eventuele” herberekening merk je zo (grote) route wijzigingen snel op.
Je al gereden rit kan je trouwens ook weergeven als je trackopname inschakelt.

Zie gebruiksaanwijzing:
https://docs.kurviger.de/app/gps_tracking_logging

[EN] When importing route through .kurviger file select: Coverage+calculate route !
With a “possible” recalculation you will notice (major) route changes quickly.
You can also display your already driven ride if you switch on track recording.

See instructions for use:
https://docs.kurviger.de/app/gps_tracking_logging

1 Like