Herberekenen route

Hoe kan het dat als ik een route rijdt via mijn smartphone dat zodra ik van de geplande route afwijk geen herberekening maakt voor een alternatief?

You can turn off rerouting in “Settings | Navigation” or if press top-left navigation panel.